Faq | Aroca SEIQUER ASOCIADOS

FAQ

I vår FAQ (frågor och svar) finner du svar på de vanligaste frågorna tillsammans med en lista med länkar av intresse för att underlätta. Skulle ni inte finna tillfredställande svar på era undringar på våran lista så är ni välkomna kontakta oss genom vår kontakt-sida.

Varför är det nödvändigt att ha ett NIE-nummer?

Det är ett identitetsnummer som är nödvändigt för att kunna genomföra pengatranskationer, betalning av skatter samt registrering av lagfart.

Jag har ingen inkomst i Spanien, endast en fastighet som jag besöker ett par ggr per år. Måste jag betala skatt?

Enligt lag är man skyldig betala statlig förmögenhets- och inkomstskatt och även kommunal fastighetsskatt oavsett i vilken utsträckning man använder huset.

Fastigheten ägs av flera personer, vem ska betala skatt?

Alla lagfarna delägare är skyldiga att betala förmögenhetsskatt.

Om vi är fler än en ägare av fastigheten, innebär det att vi betalar ett högre belopp i förmögenhetsskatt?

Antalet ägare påverkar inte totalbeloppet, skatten divideras i antalet ägare.

Om jag säljer mitt hus, varför måste jag fortsätta betala skatt efter försäljningen?

Man är skyldig betala skatt fram tills försäljningsdatum. Förmögenhets-och inkomstskatt betalas för föregående taxeringsår, d.v.s. året efter försäljnigen ägde rum. Året efter betalar man alltså för den period man ägt huset under taxeringsåret innan.

Jag övertog huset för en tid sedan och jag har ännu inte betalat någon kommunalskatt. När betalas den och hur mycket?

Det kan ta ett antal år innan kommunen förser fastigheten med ett taxeringsvärde och innan det inträffar utfärdas heller inga räkningar. Den första räkningen är dock retroaktiv och innefattar samtliga år ni ägt huset.

Vår spanska bank har begärt att vi undertecknar ett dokument rörande vår skattemässiga hemvist trots att vi inte är fast bosatta i Spanien.

Eftersom man har olika typer av konton beroende på om man är resident eller inte så vill banken att man intygar varje eller vartannat år att man fortfarande är icke-resident.

Vilken period omfattar kontraktet för skatterepresentation?

Kontraktet för skatterepresentation omfattar det spanska skatteåret, d.v.s. 1 januari till den 31 december.

Vad är Plusvalia eller Impuesto Sobre el Incremento de Valor de Terrenso de Naturaleza Urbana?

Plusvalia är en skatt som förfaller vid ägarskifte av fast egendom i Spanien. Den är baserad på markens värdestegring under tidigare ägares innehav.

Varför betalar vi á conto 4% vid köp av fastighet?

Det är en deposition som används för att täcka alla kostnader i samband med att lagfarten registreras. Det är inte möjligt att i förväg uppge exakt slutlig kostnad varför en slutgiltig redovisning presenteras när lagfarten är registrerad.

Om jag säljer mitt hus, vilka skatter ska jag betala?

Reavinstskatten uppgår till 18 % baserad på mellanskillnaden mellan anskaffnings- och försäljningspris.

Är det obligatoriskt att upprätta spanskt testamente?

Det är inte obligatoriskt men rekommendabelt eftersom det underlättar ett eventuellt arvsskifte.

Finns arvsskatt i Spanien?

Eventuell arvsskatt baseras på det totala värdet av den avlidnes tillgångar i Spanien och regleras i enlighet med de officiella tabeller som finns tillgängliga.

Är det fördelaktigt att bli resident i Spanien?

Det som avgör om man bör bli resident eller inte är om man bor i Spanien mer än 6 månader per år. Om så är fallet måste man ha residencia under förutsättning att man inte arbetar i Spanien.

Links