Fastighetstjänster


Rådgivning orienterad till våra residenta som icke-residenta kunder beträffande köp och färsäljning av bostad i Spanien.

Förfaranden av Lagfarter och bolån

Vårat kontor försäkrar sig om att bostaden är fri från belatsningar och upprättar kontrakt som ström, vatten, ev. gas etc. vid ett husköp. Vi förbereder dokumnetationm inför Notare besök och undertecknar genom fullmakt.

Inbetalning av skatter

Vi Hanterar de olika typer av skatteinbetalningar i relation med skrivning av en Lagfart, presenterar skatter som övertagelseavgift och/eller stämpel/dokuemtavgift till Nationella skattemyndigheten samt det lokala taxeringskontoret.

Inskrivning vis Fastighetsregistret

Vi försäkrar oss om att eran Lagfart blir korrekt registrerad hos det lokala Fastighetsregistret. Samt ansvarar för att den lokala värdestegringsskatten blir inbetald (sk. Plusvalía Municipal). 

Skatterådgivning

Övertagningen av en fastighet inom spanskt territorium innebär att det bör tas extra hänsyn till då de skattemässiga skyldigheterna är annaorlunda från kundens hemland. Det är att yttersta vikt att ha kännedom om gällande lagar för att kunna ge en bra service till våra kunder.