ÖVRIGA TJÄNSTER:


OUTSOURCING

Tack vare våran humana och tekniska infrastuktur kan vi erbjuda outsoursingtjänster såsom:
  • Bokföring
    • Våran personal är högt kvalificerad till att sköta bokföringen av erat företag och ser till att denna alltid är uppdaterad.
  • IT-tjänster
    • Vi erbjuder uthyrning av server och databaser, detta tack vare våran exseptionella tekniska infrastuktur, administrerad av högt kvalifiserad personal, specialiserad inom organisation av kontor.

ONLINETJÄNSTER

I samma stund som ni blir kunder hos AROCA SEIQUER & ASOCIADOS, kommer ni få log-inuppgifter till er egna sida på våran webbplats varigenom ni kan sköta vissa ärenden utan att behöva besöka vårat kontor, som:
PERSONALIA
Kunden kan kontrollera sina personliga uppgifter som Aroca Seiquer & Asociados han registrerat i data systemet och kontakta oss vid behov av eventuella ändringar. 
NEDLADDNING AV DOKUMENT
Nedladdning av dokument som; NIE-nummer, Skattedeklarationer, kvittenser för kommunalskatt och övrig dokumnetation.
ÖVERSIKT AV BETALNINGAR
Tillgång till ekonomisk översikt över de betalningar som sköts i kundens namn och vad de olika betalningarna gått till. 
INFORMATION MELLAN AROCA SEIQUER & ASCIADOS OCH KUNDEN
Varje kund notifieras om nyheter, tjänster som kan vara av intresse, som tex skattekalender. 

SPANSK SJUKKORT

På samma vis som vi hjälper till med ansökan om NIE-nummer och Residencia, så hjälper vi våra kunder att ansöka om ett spanskt sjukkort.