Skattetjänster


SKATTEREPRESENTATION

Vi ansvarar för att våra kunders skatter blir inbetalda även om de befinner sig i utlandet. Likaså om kunden inte kan närvara vid undertecknande av diverse lagfarter, så erbjuder vi möjlighten att underteckna en fullmakt som är godtagbar i Spanien som i utlandet, för att kunna göra detta för er räkning. 
ICKE-RESIDENTER:
 • HANTERING OCH  INBETALNING AV  FÖRMÖGENHETSSKATT OCH ICKE-RESIDENTSKATT:
  • Skatteavdelingen  sköter inbetalningen av ev. förmögenhetsskatt samt icke-residentskatten. Dessa skatter beräknas och kunders banker kontaktas för information om eventuella bolån då detta kan påverka resultatet. När skatten är beräknad, så tar vi oss personligen till banken för att se till att dessa debiteras korrekt från kundens konto..
 • HANTERING OCH BETALNING AV FASTIGHETSSKATT:
  • Vi sköter inbetalningen av den kommunala fastighetsskatten (IBI), genom att begära avisering från det lokala skattekontoret eller rådhuset (Auyntamientot).
SPANSKA RESIDENTER:
 • PREPARATION AV INKOMSTSSKATT:
  • För våra i Spaninen bosatta kunder ver vi om ett möte med var och en av dem för insamlig av nödvändig dokumentation, så att våran skatteexpert kan fylla ut skattedeklarationen.
 • HANTERING OCH BETALNING AV FASTIGHETSSKATT:
  • Vi sköter inbetalningen av den kommunala fastighetsskatten (IBI), genom att begära avisering från det lokala skattekontoret eller rådhuset (Auyntamientot).

SKATTE- OCH ARBETSRÅDGIVNING

Lagen menar att det finns rättsliga förfaranden som är personliga och inte kan överlåtas. Vi samordnar mellan olika parter och påskyndar prosessen. Vi utför studier ur skattemässig synpunkt i samband med start av verksamhet, tillhörande registrering, inbetalning av avgifter och skatter och inskrivning hos motsvarande försäkringskassan. 
 • REGISTRERING OCH AVREGISTRERING HOS SKATTEMYNDIGHETEN:
  • AROCA SEIQUER & ASOCIADOS sköter även registrering samt avregistrering hos den nationella skattemyndigheten, la Agencia Tributaria. Vi innehar electroniska signaturer för att kunna genomföra vissa uppdrag snabbt och smidigt via intrenet.
 • REGISTRERING OCH AVREGISTRERING HOS FÖRSÖKRINGSKASSAN:
  • För de kunder som önskar påbörja eller avsluta driften av en verksamhet, så behandlar vi deras ärende hos Försäkringskassan
 • ANSÖKNING AV NIE-NUMMER OCH RESIDENCIA:
  • Ett spanskt sk NIE-nummer är obligarotiskt att inneha som utlänning vid undertecknande av div Lagfarter. Vi informerar våra kunder om de platser och tider där detta kan anskaffas. Vi hjälper även till med ifyllnad av hörande blanketter.
 • GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING till våra kunder.
  • Vi erbjuder våra utländska kunder kostnadsfri juridisk rådgivning angående eran fastighet i Spanien.